Tikar

IMG_1097 (2)

Lexie                                            

IMG_5025

Saphir                                             

vilja bir malmö valp-14

Vilja                                                                      

IMG_4096

Mackie